Ειδική γλωσσική διαταραχή

Ορισμός
Ειδική γλωσσική διαταραχή (ΕΓΔ) λέγεται η αποτυχία ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας, η οποία δεν οφείλεται σε βαρηκοία – κώφωση, νοητική ή φυσική αναπηρία, συναισθηματική διαταραχή ή περιβαλλοντική στέρηση.

Χαρακτηριστικά της ΕΓΔ:
Η συγκεκριμένη διαταραχή επηρεάζει πολλούς τομείς. Όπως:

– Άρθρωση – φωνολογία
– Λεξιλόγιο και έκφραση του λόγου
– Σύνταξη (πχ .έχω δυο γιαγιές)
– Σημασιολογία
– Πραγματολογία
(π.χ. δεν μπορεί το παιδί να καταλάβει το έμμεσο μήνυμα, δυσκολεύεται με όρους ευγενείας κτλ)
– Δυσκολίες στην ακουστική προσοχή
– Στην αλληλοδιαδοχή των γεγονότων
– Στο ρυθμό επεξεργασίας του μηνύματος
– Στη μνήμη

Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια τα παιδιά αυτά να δυσκολεύονται στην κατανόηση του λόγου, την απομνημόνευση και την εκμάθηση νέων λέξεων. Για αυτό πολλές φορές παρατηρούμε ότι έχει καταλάβει εσφαλμένα όσα του είπαμε.

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας δυσκολεύονται στα συμφωνικά συμπλέγματα κι άρα αργούν να διαβάσουν ή να γράψουν, διαβάζουν συλλαβιστά και στις μεγάλες ακόμα τάξεις. Πολλές φορές είναι αφηρημένα και δυσκολεύονται να κατανοήσουν το δάσκαλο, ακριβώς γιατί στα σχολικά βιβλία υπάρχουν πολλές άγνωστες λέξεις που εκείνα  δεν απομνημονεύουν εύκολα!

Κάποια παιδιά τα κοροϊδεύουν οι συμμαθητές, γιατί δεν καταλαβαίνουν τι ρωτάει ο δάσκαλος ή δεν μπορούν να απαντήσουν με το σωστό τρόπο.

Αιτιολογία:
Δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί τα αίτια της διαταραχής, ωστόσο ενοχοποιούνται πολλοί παράγοντες, όπως: γενετικοί, νευροβιολογικοί και περιβαλλοντικοί.

Φαίνεται ότι η αλληλεπίδραση πολλών διαφορετικών γονιδίων μεταξύ τους και με το περιβάλλον και διαμορφώνουν τον συγκεκριμένο φαινότυπο, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι η κληρονομική επιβάρυνση των νευροαναπτυξιακών διαταραχών αυτών είναι πολύ μεγάλη.

Συννοσηρότητα:
Άλλες κρυφές δυσκολίες που βιώνει το παιδί με ΕΓΔ είναι:

Δυσκολίες κινητικού συντονισμού (για αυτό πολλά παιδιά χρειάζονται εκτός από λογοθεραπεία και εργοθεραπεία).
Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητας
Δυσκολίες μάθησης.

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή κάνει από νωρίς την εμφάνισή της, από την προσχολική ηλικία των παιδιών μας. Αν κάτι σας απασχολεί σχετικά με το λόγο ή την ικανότητα συγκέντρωσης του παιδιού σας, συμβουλευτείτε άμεσα έναν ειδικό, έναν λογοθεραπευτή.

Αλεξάκη Αικατερίνη
Λογοθεραπεύτρια