Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την παρέμβαση, καθώς και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών της επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με διαταραχές στον λόγο (προφορικό και γραπτό), τη φωνή, την ομιλία, τη μάσηση και την κατάποση.

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση ξεκινά από τις επιστημονικές μελέτες κι έπειτα επικεντρώνεται:
• στη σωστή αξιολόγηση του προβλήματος
• στο σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου
• τη λήψη πλήρους ιατρικού και ψυχοκινητικού ιστορικού
• τη λήψη ιστορικού που αφορούν στην ανάπτυξη λόγου ή/και τα όποια προβλήματα του λόγου έχουν παρουσιαστεί

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που αποσκοπεί στη λειτουργικότητα και την ανεξαρτησία του ατόμου, με σκοπό την πραγματοποίηση σκόπιμων και ουσιαστικών δραστηριοτήτων στην καθημερινότητά του.

 

Με την εργοθεραπεία το άτομο μπορεί να διατηρήσει ή να βελτιώσει γνωστικές, αντιληπτικές, αισθητηριακές και κινητικές δεξιότητες με στόχο την ανεξάρτητη, παραγωγική και ποιοτική ζωή.

Ψυχολογική Υποστήριξη

Η επιστημονική ομάδα μας απαρτίζεται από ψυχολόγο – παιδοψυχολόγο, οι οποίοι με κύριο γνώμονα τον άνθρωπο, με επαγγελματισμό, σεβασμό και φροντίδα, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Το έμπειρο προσωπικό που στελεχώνει το κέντρο μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Η διεπιστημονική ομάδα δημιουργεί ειδικά εξατομικευμένα προγράμματα, που στηρίζονται στις ικανότητες, τις αδυναμίες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά καθώς και της οικογένειάς του.

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων παρέχεται σε γονείς που επιθυμούν να λάβουν βοήθεια σε ζητήματα που μπορεί να απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό καταστάσεων και προβλημάτων που αφορούν ή εμπλέκουν το παιδί ή τον έφηβο. Οι συνεδρίες συμβουλευτικής, συνήθως συνδυάζονται με ατομική ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού ή του εφήβου, ενώ η συχνότητα και η διάρκεια των συνεδριών συμφωνείται κατόπιν αξιολόγησης του προβλήματος.

Τα συχνότερα προβλήματα που αναφέρονται στην συμβουλευτική γονέων αφορούν σε προβλήματα έκφρασης και διαχείρισης συναισθημάτων, σε προβλήματα συμπεριφοράς, δυσκολίες στη σχολική προσαρμογή, σε μαθησιακές δυσκολίες και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, διαχείριση πένθους και διαζύγιο.