Οδηγίες για την Ενίσχυση της Οπτικής Μνήμης

Τοποθετούμε στο τραπέζι διάφορα οικεία αντικείμενα.
Αφήνουμε το παιδί να τα παρατηρήσει για 5 δευτερόλεπτα και του ζητάμε να γυρίσει από την άλλη.
Αφαιρούμε ένα από τα αντικείμενα που έχουμε τοποθετήσει και του ζητάμε να γυρίσει και να δει ποιο αντικείμενο λείπει από το τραπέζι.
Εάν απαντήσει σωστά επαναλαμβάνουμε και προσθέτουμε κι αλλά αντικείμενα για να ανεβάσουμε το επίπεδο δυσκολίας της άσκησης. 

Μοιράζουμε κάρτες στο παιδί και έχουμε τις ίδιες και εμείς.
Τοποθετούμε τις δίκες μας κάρτες με μια σειρά που επιθυμούμε εμείς. Πχ σκύλος – μήλο – σπίτι.
Του ζητάμε να τις παρατηρήσει για 5 δευτερόλεπτα και τις γυρνάμε ανάποδα.
Του ζητάμε να τοποθετήσει τις δίκες του ίδιες κάρτες κάτω από τις δίκες μας με την ίδια ακριβώς σειρά.
Μόλις τις τοποθετήσει γυρνάμε τις δίκες μας για να επιβεβαιώσουμε ότι η τοποθέτηση είναι σωστή.
Ξεκινάμε με 2 κάρτες και αυξάνουμε το επίπεδο με περισσότερες κάρτες ανάλογα με την ηλικία και την ικανότητα του παιδιού.
Η ίδια δραστηριότητα μπορεί να γίνει και με αντικείμενα όπως χάντρες, φακές, φασόλια, πινεζούλες κλπ.
Μόλις το παιδί κατακτήσει το επίπεδο που επιθυμούμε μπορούμε να επαναλάβουμε με αφηρημένα σχεδία. 

Ασκήσεις στον υπολογιστή μέσω ιντερνέτ.
Στις παρακάτω σελίδες (flash games):
http://www.toytheater.com/visual-memory.php 

http://www.noanxiety.com/tests/visual-photographic-memory-test.html  

http://flashgamesspot.com/el/play/into-the-dark-players-move-the-mouse-across-the-d/flash-game/   

http://flashgamesspot.com/el/play/retro-pairs-3-a-fun-paired-cards-game-match-up-t/flash-game/                                                                              
http://flashgamesspot.com/el/play/treasure-in-the-dark-use-your-visual-memory-and-f/flash-game/                                                                                                                                                   

Φτιάχνουμε μια κατασκευή με τουβλάκια ή lego.
Ζητάμε από το παιδί να την παρατηρήσει για 5 δευτερόλεπτα.
Κρύβουμε την κατασκευή με μια άσπρη κολλά και του ζητάμε να φτιάξει την ίδια με ακριβώς τα ίδια χρώματα.
Μόλις την κατασκευάσει αποκαλύπτουμε την δίκια μας κατασκευή για να επιβεβαιώσουμε το αποτέλεσμα.
Ξεκινάμε με άπλες κατασκευές που αποτελούνται με 4 – 5 τουβλάκια και ανεβάζουμε το επίπεδο προσθέτοντας τουβλάκια ανάλογα την ηλικία και την δυσκολία του παιδιού

Τοποθετούμε στην σειρά 3 πινέζες ή 3 κουμπιά με διαφορετικά χρώματα πχ κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Αφήνουμε το παιδί να τα παρατηρήσει για 5 δευτερόλεπτα, μετά τα καλύπτουμε με ένα χαρτί και ζητάμε από το παιδί να βάλει στην ίδια σειρά τα κουμπιά ή τις πινέζες που είδε πριν από λίγο.

Αυξάνουμε τις πινέζες ή τα κουμπιά ανάλογα την δυσκολία και την ηλικία του παιδιού. 

Εργασίες:
Θα σου δείξω μια καρτέλα με 5 εικόνες.
Θέλω να τη δεις προσεκτικά.
Στη συνέχεια θα κρύψω την καρτέλα και θέλω να μου πεις τις 4 εικόνες με τη σειρά που τις είδες, ξεκινώντας από την πρώτη.