Ακουστική Αντίληψη

Διαβάζουμε ή ακούμε παραμύθια στο παιδί και ζητάμε να μας απαντήσει σε ερωτήσεις.
Ζητήστε να σας ζωγραφίσει το παιδί ότι του άρεσε.

 

Άκουσε και βάλε τις κάρτες με τη σειρά που τις άκουσες.


Κόψτε τις παρακάτω κάρτες και δώστε τις με τυχαία σειρά στο παιδί.
Ζητήστε από το παιδί να τις τοποθετήσει με τη σειρά που τις άκουσε.

Διαβάστε του την παρακάτω σειρά .
Μόλις ολοκληρώσετε ζητήστε του να ξεκινήσει .

Βαρέλι, αυτοκίνητο, ακουστικά, ανεμόμυλος


Άκουσε και βάλε τις κάρτες με τη σειρά που τις άκουσες.


Κόψτε τις παρακάτω κάρτες και δώστε τις με τυχαία σειρά στο παιδί.
Ζητήστε από το παιδί να τις τοποθετήσει με τη σειρά που τις άκουσε.

Διαβάστε του την παρακάτω σειρά .
Μόλις ολοκληρώσετε ζητήστε του να ξεκινήσει .

Aλογο, αρκούδα, αλεπού, ακρίσα, αράχνη

Άκουσε και βάλε τις κάρτες με τη σειρά που τις άκουσες.


Κόψτε τις παρακάτω κάρτες και δώστε τις με τυχαία σειρά στο παιδί.
Ζητήστε από το παιδί να τις τοποθετήσει με τη σειρά που τις άκουσε.

Διαβάστε του την παρακάτω σειρά .
Μόλις ολοκληρώσετε ζητήστε του να ξεκινήσει .

Γάτα, γορίλας, βάτραχος, αστερίας, γάιδαρος